Mariana Tudor Szekeres, 19 anni, prostituta. Uccisa da un cliente

mariana

Bookmark the permalink.